Dịch vụ CNTT

“Tổ chức thật ra chẳng làm ra kết quả gì. Kế hoạch cũng không. Các lý thuyết về quản trị lại càng không nốt. Mọi thứ thành công hay thất bại là do có con người thực hiện chúng. Chỉ bằng cách thu hút những người tốt nhất thì chúng ta mới có thể làm được những việc lớn lao”

Colin Powell

Giới thiệu

DOWNLOAD
Liên hệ:
Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Email: 
nguyen-ngoc.huyen@imvn.biz

Phone: 
090 840 1824

Với mục tiêu cung cấp các giải pháp CNTT cho các doanh nghiệp trong cả nước, điểm nhấn của chúng tôi là, và luôn luôn là, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi. INNMA luôn hiểu rằng những nhận xét tốt và các giới thiệu của khách hàng là nhân tố giúp gia tăng lượng khách hàng của chúng tôi một cách đáng kể. Quan hệ của chúng tôi với khách hàng là quan hệ đối tác ngày càng bền vững và hiệu quả.

Bằng kinh nghiệm vững chắc trong việc triển khai và quản lý hệ thống CNTT của đội ngũ chuyên gia và cán bộ kỹ thuật, INNMA tự hào đã tư vấn cho các khách hàng của mình theo phương pháp tốt nhất nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.

Với một bộ phận Dịch vụ Khách hàng đủ năng lực, INNMA có khả năng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ rất cấp thiết ngay khi khách hàng cần đến.