Đào tạo

“Lãnh đạo hiệu quả là biết sắp đặt việc gì trước, việc gì sau. Quản lý hiệu quả là kỷ luật, thực hiện những việc đó”

Stephen R. Covey

“Quản lý tốt là nghệ thuật làm cho các vấn đề trở nên hấp dẫn và giải pháp của chúng thật xây dựng đến nỗi ai cũng muốn lao vào làm việc và xử lý chúng”

Paul Hawken

Kỹ năng cho Giảng viên
Môi trường đào tạo mà chúng ta đang quan tâm ở đây không phải là môi trường học đường, ở đó người Thầy có trách nhiệm truyền giảng các kiến thức mới và sinh viên phải lãnh hội chúng; môi trường mà chúng ta đang xét là môi trường học tập của những người trưởng thành đang làm việc và công tác ở một vị trí công việc nào đó. Học viên không phải là những sinh viên thông thường!
Kỹ năng Quản lý Thời gian
Thời gian là vốn quí nhất đối với mỗi chúng ta, vì nó đi là đi mất, không trở lại. Trong đời sống và công việc, chúng ta luôn thấy mình bận rộn, luôn thấy thiếu thời gian. Có phải thật là như thế không, hay vẫn còn có cách để hiệu quả hơn trong công việc và thanh thản trong đời sống?
Kỹ năng Ủy thác công việc
Hoàn thành công việc được giao thông qua người khác là thách thức lớn không chỉ đối với những cán bộ vừa nhận trọng trách mà cả với những người đã ở cương vị quản lý, lãnh đạo trong thời gian dài. Thật may mắn là kỹ năng ủy thác công việc là kỹ năng có thể được hình thành và gọt dũa thông qua học tập và rút tỉa kinh nghiệm thực tế.
Kỹ năng Giám sát công việc
Khóa học được xây dựng trên cơ sở đánh giá vai trò của người giám sát công việc trong các đơn vị sản xuất, rút tỉa những kinh nghiệm bổ ích từ thực tiễn và khảo sát tại chỗ trên đối tượng học viên, nhằm hình thành nên nội dung đào tạo vừa khoa học vừa gần gũi với thực tế, có tính thuyết phục cao...
Bán Giải pháp
Chìa khóa của thành công chính là liên kết. Thông qua sự liên kết, khách hàng có thể nhận được những giải pháp thực sự có giá trị và làm họ thỏa mãn. Các nguyên tắc cốt lõi của bán giải pháp sẽ là cơ sở cho toàn bộ qui trình bán hàng của thời đại công nghệ và dịch vụ, lấy khách hàng làm trung tâm.
Kỹ năng Giải quyết vấn đề
Ra quyết định và giải quyết vấn đề là những thách thức mà nhà quản lý nào cũng phải đương đầu. Hiệu quả của chúng ta phụ thuộc vào cách mà chúng ra ra quyết định và giải quyết các vấn đề gặp phải trong công việc. Làm thế nào để hiệu quả hơn, hợp lý hơn trong mỗi tình huống cụ thể?
Kỹ năng Thuyết trình
Thuyết trình là một trong những kỹ năng giao tiếp đầy thách thức đối với tất cả chúng ta. Làm gì để nội dung trình bày đến được với người nghe, thuyết phục được họ, làm cho họ cảm thấy phấn khích mà hành động theo hướng mà chúng ta muốn? Tất cả những thắc mắc đó đều chính đáng. May mắn là chúng ta có cách để đạt được hiệu quả khi thuyết trình.
Lãnh đạo: Kỹ năng và Phong cách
Sự thành công của tổ chức đòi hỏi những người đứng đầu các tổ chức phải giỏi cả quản lý lẫn lãnh đạo. Đối tượng của sự lãnh đạo chính là con người, do đó, một người lãnh đạo giỏi chính là người có hiểu biết sâu sắc về con người, từ đó có thể thu hút, dẫn dắt họ đi đến một mục tiêu chung.
Kỹ năng thu hồi Công nợ
Có lẽ không ai trong chúng ta có thể chối bỏ được một sự thật rằng, trong cuộc sống nhờ có tín dụng mà chúng ta dễ sắp đặt cuộc sống của mình hơn... Trong kinh doanh, nếu không có các khoản tín dụng, rất ít người có thể khởi sự kinh doanh và hiện thực ý tưởng của mình.
Kỹ năng Giao tiếp
Giao tiếp là công cụ cực kì quan trọng của tất cả chúng ta trong đời sống và trong công việc. Kỹ năng giao tiếp tốt là chìa khóa để bắt đầu những những thành công khác. Quan trọng hơn nữa, kỹ năng giao tiếp tốt hoàn toàn có thể được hình thành trong quá trình rèn luyện bản thân.