“Nhà quản lý tốt là người lo lắng cho công ăn việc làm, sự nghiệp của nhân viên dưới quyền, chứ không phải là lo lắng cho bản thân anh ta”

H. S. M. Burns

Đội ngũ

Vũ Thị Thúy Hà - Kỹ sư CN Hóa Thực phẩm - ISO 9001:2000 Lead Auditor - Quản lý Dự án Tư vấn - Tư vấn viên Cao cấp

 • Tốt nghiệp Đại học Báck khoa Tp. Hồ Chí Minh.
 • Mười năm làm việc tại Công ty CP CN Casumina – Việt Hung, trải qua các vị trí công việc: Kỹ sư Công nghệ (5 năm) và Kỹ sư Chất lượng (5 năm).
 • Kinh nghiệm sâu sắc trong việc thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và ISO 14001.

Nguyễn Thị Ngọc Huyền - IT Service Manager

 • Hơn 15 năm kinh nghiệm trong Vận hành và Tư vấn CNTT;
 • Trải qua nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, bao gồm: Sản xuất, Bất động sản, Tài chính & Ngân hàng, Công nghệ Phần mềm, Phân phối và Bán lẻ, Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm CNTT;
 • Từng nắm giữ các vị trí quan trọng về CNTT, bao gồm: Quản trị Hệ thống, Chuyên viên CNTT Cao cấp, Cố vấn CNTT Cao cấp, Chuyên gia Mạng & hệ thống CNTT;
 • Kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Mạng & CSHT CNTT, Hệ thống CNTT, Ứng dụng CNTT (ERP, CRM, IT Core Insurance System…);
 • Thành thạo các Sản phẩm và Giải pháp CNTT (Microsoft, IBM, Oracle, SAP);
 • Có kỹ năng xuất sắc trong Vận hành và Quản lý Dự án CNTT.

Vũ Thái Hà - Kỹ sư Viễn thông, MBA - ISO 9001:2000 Lead Auditor, ISO 27001:2005 Lead Auditor - Giám đốc Công ty INNMA - Tư vấn viên Cao cấp - Giảng viên 

 • Chuyên gia Cao cấp về Hệ thống Viễn thông.
 • Chuyên gia Cao cấp về Hệ thống Quản lý Dịch vụ Khách hàng.
 • Tốt nghiệp Tốt nghiệp Đại học Báck khoa Tp. Hồ Chí Minh.
 • Tốt nghiệp MBA từ SCUPS.
 • Tám năm làm việc tại Siemens Vietnam và Thailand, trải qua các vị trí công việc: Kỹ sư, Chuyên viên Kỹ thuật và Quản lý Dự án.
 • Ba năm làm việc tại Công ty Nam Trường Sơn, giữ vị trí Giám đốc Điều hành (COO).
 • Sáng lập viên và Giám đốc của INNMA.
 • Tư vấn viên cao cấp về quản trị, đảm nhiệm triển khai các dự án tái cơ cấu, tái tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp.
 • Kinh nghiệm sâu sắc trong việc thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 27001.
 • Giảng viên của nhiều chương trình đào tạo chuyên môn và kỹ năng khác nhau. 

Nguyễn Thị Linh Lam - Cử nhân Quản trị Kinh doanh, ISO 9001:2000 Application & Implementation 

 • Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.
 • 05 năm làm việc tại các công ty sản xuất và thương mại.
 • 02 năm làm việc tại INNMA, phụ trách công tác quản tr5i và hậu cần cho các dự án tư vấn và chương trình đào tạo.
 • Kinh nghiệm tốt trong việc thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.