Khách hàng

“Nhiều người nhầm lẫn chuyện quản lý kém với chuyện may rủi”

Kin Hubbard

Tư vấn Quản lý


Công ty TNHH TM-SX Sông Tiền – SOTICO (Tiền Giang)

Tái tố chức bộ máy quản lý

 

Công ty TNHH Hưng Nghiệp (Tp.HCM)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008


Công ty TNHH TM-SX Đại Thành (Tp.HCM)

Tái tố chức bộ máy quản lý

 

Công ty TNHH Kỹ thuật Điện Vĩnh Trường (Tp.HCM)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008


Công ty TNHH Song Kim (Tp.HCM) – Cháo Cây Thị

Tái tố chức bộ máy quản lý

 

Sở Khoa học – Công nghệ Tỉnh Đồng Nai (Đồng Nai)

Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin theo ISO 27001:2005


Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (Tp.HCM)

Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004

 

Công ty TNHH Hệ thống tin học Quốc Việt (TP.HCM)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

 

Công ty TNHH Tân Huỳnh Châu (Tp.CMC)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

 

Công Ty TNHH Liên Hải Hà (Tp.HCM)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008


Công Ty TNHH SX Nệm Mouse Liên Á (Tp.HCM)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008


 Công ty Xuân Hòa (Vĩnh Phúc)

Xây dựng hệ thống chức danh, yêu cầu về năng lực hành vi, đánh giá công việc, hệ thống lương và KPI


Công ty E.C.I Sài Gòn  (Tp.HCM)

Tái tổ chức bộ máy quản lý
Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008


Công ty CP Tập đoàn Đại Cường – FORTEX (Thái Bình)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

 

 

Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Hải Âu (Tp.HCM)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008


Công ty Cổ phần VPP Phương Nam (Tp.HCM)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008


Công ty CP Điện tự động Nam Thịnh (Tp.HCM)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008


Công ty Sơn Nhật Nam – Maxteckpaint (Tp.HCM)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008


Công Ty CP XD & ĐT CN Đông Dương (Tp.HCM)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008


Công ty CP Thương Mại Công Nghệ Khai Trí (Tp.HCM)

Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004
Xây dựng Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025:2008 


Công ty TNHH Thương mại DTK (Hà Nội)

Tái tổ chức hệ thống quản lý


Công ty TNHH Tanner (TP.HCM)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008


Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (TP.HCM)

Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin theo ISO 27001:2005


Công ty Cổ phần Kiến Á (TP.HCM)

Xây dựng hệ thống chức danh, yêu cầu về năng lực hành vi, đánh giá công việc, hệ thống lương và KPI


Trung Tâm Huấn Luyện Bay – FTC (VN Airlines)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008


Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Thiều Quang – Serenco (TP.HCM)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008


Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp – Intechco (TP.HCM)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

 

Công ty TNHH TM - SX Dương Thành (Tp.HCM)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Xây dựng Hệ thống thực hành sản xuất tốt theo GMP 

 

Công ty TNHH MTV WIRAKATA (Long An)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Xây dựng Hệ thống thực hành sản xuất tốt theo GMP 


Công ty CP Vật liệu điện & Viễn thông SAM CƯỜNG (Tp.HCM – Long Thành)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

 

Công ty TNHH Công Nghiệp THREAD Việt Nam (Bình Dương)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

 

Công ty THNN Chí Hùng (Bình Dương)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008


Công ty CP Solution Advisory Professional - SAPro (Tp.HCM)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008


Công ty TNHH Uni-President Viet Nam (Bình Dương)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008