Đào tạo

“Lãnh đạo hiệu quả là biết sắp đặt việc gì trước, việc gì sau. Quản lý hiệu quả là kỷ luật, thực hiện những việc đó”

Stephen R. Covey

“Quản lý tốt là nghệ thuật làm cho các vấn đề trở nên hấp dẫn và giải pháp của chúng thật xây dựng đến nỗi ai cũng muốn lao vào làm việc và xử lý chúng”

Paul Hawken

Quản lý Con người
Con người là hạt nhân của văn hóa tổ chức. Để thành công, các doanh nghiệp cần đảm bảo rằng đội ngũ cán bộ quản lý trong tổ chức hiểu rõ quá trình quản lý con người và có khả năng tạo ảnh hưởng, tác động đến con người trong các giao dịch công việc.
Quản lý Dự án
Ra đời từ những đòi hỏi bức thiết của nền sản xuất hiện đại những năm đầu thế kỉ, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các nền kinh tế lớn vào những năm sau Thế chiến thứ II, cho đến nay, ngành khoa học cũng như nghề nghiệp chuyên môn Quản lý Dự án đã có trên nửa thế kỉ phát triển, tích lũy kiến thức của nhiều thế hệ.
Truyền thông Nội bộ
Chương trình đào tạo này được xây dựng nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức mới nhất về vai trò của truyền thông nội bộ và phương án triển khai hệ thống truyền thông nội bộ trong tổ chức, thông qua các trao đổi, thảo luận và các hoạt động chung nhằm xác lập nhận thức và đề ra phương án hành động.
Đọc hiểu Báo cáo Tài chính
Việc đọc, hiểu và có khả năng phân tích các thông tin trên báo cáo tài chính sẽ giúp ích rất nhiều cho người làm công tác quản lý trong việc hoạch định và triển khai kế hoạch kinh doanh dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng hiện trạng và dự báo tốt cho tương lai.
Văn hóa Doanh nghiệp
Không phải ngẫu nhiên mà văn hóa doanh nghiệp được xem là một trong những vấn đề mấu chốt trong xây dựng và phát triển doanh nghiệp, là cơ sở hình thành các lợi thế cạnh tranh, tạo nên sự khác biệt của doanh nghiệp trên thương trường.
Quản lý Dịch vụ Khách hàng
Ngay vào thời điểm này, không ai trong chúng ta có thể chối bỏ nhận định rằng dịch vụ là một phần không thể thiếu trong bất cứ giao dịch thương mại nào. Thời của việc mua bán các sản phẩm đơn lẻ, lạnh lùng đã qua lâu rồi.
Quản lý Quan hệ Khách hàng
Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, khi mà sản phẩm và dịch vụ là khá tương đồng, việc đặt khách hàng lên trên hết là chiến lược rất có ý nghĩa trong xây dựng doanh nghiệp. Những khách hàng được thỏa mãn sẽ quay lại và nói với người khác. Hầu hết các doanh nghiệp đều muốn cung cấp dịch vụ tốt nhưng rất khó thực hiện được.
Quản lý Thay đổi
Điều duy nhất không thay đổi là sự thay đổi! Trải qua hàng nghìn năm, phát biểu đó vẫn còn nguyên giá trị. Hơn bao giờ hết, trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay, chúng ta càng nhận thức rõ ràng hơn về vấn đề thay đổi trong doanh nghiệp. “Thay đổi hay là chết!” là một câu nói ít nhiều thậm xưng nhưng không phải là quá đáng.
Quản lý Ngân sách
Một trong những phần việc quan trọng nhất của người cán bộ quản lý là hoạch định và quản lý tốt ngân sách tài trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh mà mình chịu trách nhiệm. Mục tiêu đặt ra là làm thế nào để ngân sách được huy động đúng – đủ và thật sự mang lại hiệu quả, thúc đẩy công việc một cách thiết thực nhất.
Quản lý Thương hiệu
Học viên sẽ có cơ hội nhận thức lại về thương hiệu, từ một cái nhìn tổng quan về thương hiệu và vấn đề xây dựng thương hiệu, đồng thời, các nguyên tắc trong xây dựng thương hiệu sẽ đem đến cho học viên những gợi ý thiết thực, áp dụng vào công tác hoạch định và triển khai chiến lược thương hiệu.