Tư vấn Quản lý

“Quản lý là hiệu quả trong việc leo lên chiếc thang của thành công; lãnh đạo xác định xem chiếc thang đó đã dựa vào đúng bức tường cần vượt qua hay không”

Stephen R. Covey

“Quản lý là thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả; lãnh đạo là làm đúng việc cần làm”

Peter F. Drucker

Xây dựng Hệ thống quản lý
Việc chuẩn hóa hệ thống quản lý của doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn quốc tế là một xu hướng rõ ràng và hứa hẹn đem đến có doanh nghiệp những lợi ích thiết thực, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới ngày một sâu sắc. Các hệ thống quản lý tiêu chuẩn hóa đóng góp một cách hữu cơ vào tiến trình hình thành nên các thương hiệu mạnh, không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế, nơi mà các rào cản kỹ thuật trong thương mại là luôn luôn tồn tại.
Đào tạo về Hệ thống Quản lý
Trong quá trình triển khai áp dụng các Hệ thống Quản lý, công tác đào tạo luôn luôn có tầm quan trọng rất đáng kể. Đào tạo giúp cập nhật kiến thức mới, giúp xác lập nhận thức và củng cố phương pháp làm việc. Các chương trình đào tạo của chúng tôi được thiết kế từ nhu cầu thực tế và kinh nghiệm làm việc với khách hàng đến từ nhiều ngành khác nhau.