Dịch vụ CNTT

“Tổ chức thật ra chẳng làm ra kết quả gì. Kế hoạch cũng không. Các lý thuyết về quản trị lại càng không nốt. Mọi thứ thành công hay thất bại là do có con người thực hiện chúng. Chỉ bằng cách thu hút những người tốt nhất thì chúng ta mới có thể làm được những việc lớn lao”

Colin Powell

Giới thiệu
Dù doanh nghiệp ở bất kỳ lĩnh vực nào, với nhu cầu đang gia tăng và thị trường toàn cầu, khách hàng sẽ cần hệ thống quản lý doanh nghiệp hiệu quả và hệ thống công nghệ thông tin có thể giúp cho doanh nghiệp giữ được vị thế cạnh tranh và tạo ra lợi nhuận. INNMA có thể đồng hành cùng các doanh nghiệp.
Dịch vụ
Không có sự may rủi hay tình cờ khi làm việc cùng chúng tôi, khách hàng sẽ được thông báo chi tiết các giai đoạn thực hiện dự án, từ bước hoạch định dự án cho tới bước hậu kiểm sau quá trình triển khai thực hiện dự án. Phương pháp làm việc này đảm bảo sự thành công cho dự án.
Quản lý Dịch vụ
Kiến trúc của mô hình quản lý CNTT bao gồm ba nhóm qui trình: Các qui trình Quản lý Dịch vụ, Các qui trình Cung cấp Dịch vụ, Các qui trình Hỗ trợ Dịch vụ.
Hỗ trợ Kỹ thuật và Giám sát
Công ty của bạn cần phải cập nhật tình trạng hệ thống ngay tức khắc để hỗ trợ cho các qui trình kinh doanh diễn ra trong thời gian thực, chúng tôi hân hạnh đem đến cho bạn giải pháp tốt nhất để giám sát một cách tự động và hiệu quả
Dịch vụ tiện ích
Lý do cần phải sao lưu là vô cùng thiết thực: dự phòng trước rủi ro mất mát dữ liệu. Nguy cơ mất mát thông tin trên máy tính luôn rình rập; đây là vài tình huống có thể gọi là thảm họa: hỏa hoạn, mất cắp, hư hỏng hay thậm chí vô tình xóa nhầm.Công cụ sao lưu cổ điển như băng từ, CD hay DVD, chịu cùng một mức độ rủi ro với việc lưu trữ trên máy tính cá nhân.