Dịch vụ CNTT

“Tổ chức thật ra chẳng làm ra kết quả gì. Kế hoạch cũng không. Các lý thuyết về quản trị lại càng không nốt. Mọi thứ thành công hay thất bại là do có con người thực hiện chúng. Chỉ bằng cách thu hút những người tốt nhất thì chúng ta mới có thể làm được những việc lớn lao”

Colin Powell

Hỗ trợ Kỹ thuật và Giám sát

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hệ thống hỗ trợ người dùng

 • Lưu giữ thông tin chi tiết của người dùng, các yêu cầu của họ và các vấn đề liên quan
 • Theo dõi các yêu cầu về thay đổi và cài đặt
 • Ghi lại những tác vụ xảy ra trên các yêu cầu
 • Chuyển tiếp lên cấp quản lý đối với các yêu cầu quá hạn
 • Thông báo các sự kiện quan trọng và sự cố
 • Ghi nhận các cuộc gọi/yêu cầu qua email, web hay điện thoại/fax
 • Thống kê các chi tiết và SLA

Sơ đồ mạng thông minh

 • Thể hiện thiết bị trên hệ thống và kết nối giữa chúng
 • Lưu trữ chi tiết trong cơ sở dữ liệu
 • Tham khảo chéo với các tài liệu ngoại lai
 • Kiểm soát thiết bị trên mạng

Báo cáo tình trạng dịch vụ

 • Quan trắc tình trạng, trạng thái trong thời gian thực
 • Người dùng và nhân viên kỹ thuật có thể xem ngay tức thì, qua các ‘đèn tín hiệu’, trạng thái của tác vụ sau lưu, hệ thống chống virus, tài nguyên mạng, UPS và bất cứ dịch vụ được chọn nào
 • Tích hợp vào cơ sở hạ tầng dịch vụ của khách hàng và các công cụ giám sát khác

Cơ sở tri thức

 • Tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề ngay trong kho tri thức tích lũy
 • Đặt thời biểu để quản lý thông tin, nhằm đảm bảo tính hiệu lực.

Quản lý thay đổi

 • Lưu hồ sơ những thay đổi đã thực hiện
 • Xử lý các yêu cầu thay đổi theo qui trình
 • Theo dõi phiên bản của phần mềm.

Cam kết dịch vụ

 • Giám sát các thỏa thuận hợp đồng và thiết lập các chỉ tiêu về thời gian đáp ứng
 • Thống kê, báo cáo và xuất dữ liệu ra các dạng bảng tính
 • Màn hình theo dõi thời gian thực với các code màu trực quan
 • Gắn thiết bị với SLA

 Photobucket

GIÁM SÁT HỆ THỐNG

Công ty của bạn cần phải cập nhật tình trạng hệ thống ngay tức khắc để hỗ trợ cho các qui trình kinh doanh diễn ra trong thời gian thực, chúng tôi hân hạnh đem đến cho bạn giải pháp tốt nhất để giám sát một cách tự động và hiệu quả nhằm thỏa mãn nhu cầu đó, giảm đáng kể những gián đoạn xảy ra cho qui trình kinh doanh.

Với giải pháp này, chúng tôi có thể giúp bạn:

 • Kiểm tra tình trạng của hệ thống từ bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào cần thiết

 • Hệ thống của chúng tôi sẽ gửi cảnh báo đến email hay điện thoại di động của bạn khi tình trạng cảnh báo vượt quá ngưỡng.

Đặc tính

 • Giám sát các ứng dụng Java

 • Đo lường khả năng đáp ứng của cơ sỡ dữ liệu email

 • Đo lường khả năng đáp ứng của các máy chủ

 • Giám sát máy chủ ảo

 • Giám sát cơ sở dữ liệu

 • Giám sát phân chia tải

 • Giám sát mạng

 • Giám sát CCME VOIP

 • Giám sát thiết bị WAN

 • Giám sát nguồn

 • Giám sát máy chủ

 • Giám sát hệ thống lưu trữ

 • Photobucket