Khách hàng

“Nhiều người nhầm lẫn chuyện quản lý kém với chuyện may rủi”

Kin Hubbard

Dịch vụ CNTT


CÔNG TY TNHH TM – DV NHỰA NHẬT NHỰT TÂN – NISSIN
Tư vấn Hệ thống Công nghệ Thông tin:

 • Tư vấn cải tiến hệ thống CNTT hiện hữu Tư vấn mua sắm, lựa chọn nhà cung cấp
 • Giám sát triển khai hệ thống và nghiệm thu
 • Cài đặt, cấu hình thiết bị hệ thống và máy chủ
 • Thiết lập chính sách cho người dùng
 • Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật có thời hạn.



Công ty CP Thế Kỷ 21 - C21 (Tp.HCM)
Hỗ trợ Kỹ thuật và Vận hành Hệ thống CNTT:

 • Tư vấn và giám sát triển khai cải tạo lại hệ thống mạng nội bộ
 • Triển khai Active Directory server
 • Thiết lập các chính sách bảo mật và cấu hình tường lửa đảm bảo tính kết nối an toàn
 • Kiểm tra và đảm bảo việc khai thác và chia sẻ tài nguyên trên mạng một cách an toàn giữa các máy tính và server.
 • Thực hiện chính sách sao lưu các dữ liệu chia sẻ của người dùng trên server sử dụng dịch vụ EXA Backup
 • Hỗ trợ các chương trình huấn luyện dành người dùng cuối.