“Nhà quản lý tốt là người lo lắng cho công ăn việc làm, sự nghiệp của nhân viên dưới quyền, chứ không phải là lo lắng cho bản thân anh ta”

H. S. M. Burns

Liên hệ

Hoặc liên hệ bằng form bên dưới:
Quý danh
*
Điện thoại
*
Email
*
Chủ đề
*
Nội dung gửi
Click to refresh...
Vui lòng nhập mã xác nhận

Xin liên hệ với chúng tôi theo các chi tiết như sau:

  • Văn phòng Công ty INNMA:
Tòa nhà Phúc Lâm
10G Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh
Tel: +84 8 39118438        Fax: +84 8 39118439
  • Liên hệ cho Dịch vụ Đào tạo:
Nguyễn Thị Linh Lam
Mobile: 090 8609727      Email: nguyen-linh.lam@imvn.biz
  • Liên hệ cho Dịch vụ Tư vấn Quản lý:
Vũ Thị Thúy Hà
Mobile: 093 3002004      Email: vu-thuy.ha@imvn.biz
  • Liên hệ cho các Thông tin chung và Hợp tác làm việc:
Vũ Thái Hà
Mobile: 090 3023735      Email: vu-thai.ha@imvn.biz