Tư vấn Quản lý

“Quản lý là hiệu quả trong việc leo lên chiếc thang của thành công; lãnh đạo xác định xem chiếc thang đó đã dựa vào đúng bức tường cần vượt qua hay không”

Stephen R. Covey

“Quản lý là thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả; lãnh đạo là làm đúng việc cần làm”

Peter F. Drucker

Nhận thức về ISO16949 và Hệ thống tài liệu

DOWNLOAD
Liên hệ:
Vũ Thị Thúy Hà

Email: 
vu-thuy.ha@imvn.biz

Phone: 
093 3002004

Giới thiệu

 

Tiêu chuẩn ISO/TS16949 được xây dựng bởi Hiệp hội ôtô quốc tế (IATF) - The International Automotive Task Force - bao gồm các nhà sản xuất ôtô như: BMW, Daimler, Chryster, Fiat, Ford, General Motor, PSA Peugeot-Citroen,... và các hiệp hội thương mại quốc gia: AIAG (Mỹ), VDA (Đức), SMMT (Anh), ENFIA (Ý), FIEV (Pháp), hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản (JAMA).

Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 quy định các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng đối với thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp ráp và các dịch vụ liên quan đến ngành công nghiệp ôtô nhằm cải tiến chất lượng và đảm bảo sự đồng bộ của các nhà cung cấp đối với ngành công nghiệp này.

 

Mục đích

 

Trong suốt khóa đào tạo, học viên sẽ được cung cấp các kiến thức về:

 

ü      Các khái niệm chất lượng và quản lý chất lượng;

ü      Hệ thống quản lý chất lượng và các nguyên tắc quản lý;

ü      Tiêu chuẩn ISO/TS16949;

ü      Các yêu cầu chi tiết của tiêu chuẩn ISO/TS16949;

ü      Phương pháp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/TS16949.

 

Thời lượng: 02 ngày (04 buổi x 3 giờ)

 

Nội dung

Chất lượng là gì? HTQLCL là gì?

Tám nguyên tắc quản lý chất lượng.

Triết lý PDCA trong quản lý chất lượng.

Tiêu chuẩn ISO/TS16949 và QLCL trong ngành công nghiệp ôtô.

ISO/TS16949 – Các yêu cầu

+ Hệ thống quản lý chất lượng

+ Trách nhiệm lãnh đạo

+ Nguồn lực

+ Tạo sản phẩm

+ Đo lường, phân tích và cải tiến

Mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/TS16949.

Hệ thống tài liệu theo ISO/TS16949.

Xây dựng hệ thống quản lý theo ISO/TS16949.