Tư vấn Quản lý

“Quản lý là hiệu quả trong việc leo lên chiếc thang của thành công; lãnh đạo xác định xem chiếc thang đó đã dựa vào đúng bức tường cần vượt qua hay không”

Stephen R. Covey

“Quản lý là thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả; lãnh đạo là làm đúng việc cần làm”

Peter F. Drucker

Nhận thức về ISO14001 và Hệ thống tài liệu

DOWNLOAD
Liên hệ:
Vũ Thị Thúy Hà

Email: 
vu-thuy.ha@imvn.biz

Phone: 
093 3002004

Giới thiệu

 

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn môi trường (EMS). Hiện nay EMS là một trong những tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

ISO14001 là tiêu chuẩn chính, trong đó định rõ các yêu cầu cho việc thiết lập và duy trì hệ thống quản lý môi trường với 3 cam kết cơ bản:

 

1. Ngăn ngừa ô nhiễm, thân thiện với môi trường.

2. Phù hợp với pháp luật.

3. Cải tiến liên tục hệ thống EMS.

 

Thời lượng

02 ngày (04 buổi x 3 giờ)

 

Mục đích

 

Trong suốt khóa đào tạo, học viên sẽ được cung cấp các kiến thức về:

1. Định nghĩa môi trường và hệ thống quản lý môi trường.

2. Bộ tiêu chuẩn ISO14000.

3. Các yêu cầu chi tiết của tiêu chuẩn ISO14001.

4. Phương pháp xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO14001.

 

Nội dung

 

Vấn đề môi trường toàn cầu.

Môi trường là gì? Hệ thống quản lý môi trường là gì?

Khái niệm về khía cạnh môi trường, tác động môi trường.

Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO14000.

Cấu trúc chung của tiêu chuẩn ISO14001.

ISO 14001 – Các yêu cầu

+ Các yêu cầu chung

+ Chính sách môi trường

+ Lập kế hoạch

+ Thực hiện và điều hành

+ Kiểm tra

+ Xem xét của Lãnh đạo

Hệ thống tài liệu theo ISO14001.

Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO14001.