Tư vấn Quản lý

“Quản lý là hiệu quả trong việc leo lên chiếc thang của thành công; lãnh đạo xác định xem chiếc thang đó đã dựa vào đúng bức tường cần vượt qua hay không”

Stephen R. Covey

“Quản lý là thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả; lãnh đạo là làm đúng việc cần làm”

Peter F. Drucker

Nhận thức về GMP và Hệ thống tài liệu

DOWNLOAD
Liên hệ:
Vũ Thị Thúy Hà

Email: 
vu-thuy.ha@imvn.biz

Phone: 
093 3002004

Giới thiệu

 

GMP là quy phạm sản xuất, tức là các biện pháp, thao tác thực hành cần tuân thủ nhằm đảm bảo sản xuất những sản phẩm đạt yêu cầu vệ sinh an toàn.

 

GMP là một phần của hệ thống quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm kiểm soát các điều kiện về nhà xưởng (cơ sở hạ tầng), điều kiện con người và kiểm soát các quá trình sản xuất để đạt các yêu cầu về an toàn vệ sinh, loại bỏ những nguy cơ nhiễm bẩn chéo.

 

Hiện nay, GMP do Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) ban hành đang được áp dụng khá phổ biến.

 

Mục đích

 

Trong suốt khóa đào tạo, học viên sẽ được cung cấp các kiến thức về:

 

ü      Các khái niệm liên quan đến thực hành sản xuất tốt;

ü      Các yêu cầu của GMP;

ü      Xây dựng hệ thống thực hành sản xuất tốt theo GMP.

 

Thời lượng: 01 ngày (02 buổi x 3 giờ)

 

Nội dung

Khái niệm thực hành sản xuất tốt.

Giới thiệu GMP.

Các yêu cầu chính của GMP

            + Nhà xưởng và phương tiện

            + Kiểm soát vệ sinh

            + Kiểm soát quá trình sản xuất

            + Yêu cầu về con người

            + Kiểm soát khâu bảo quản và phân phối

Các chương trình hỗ trợ.

Hệ thống quản lý.