Tư vấn Quản lý

“Quản lý là hiệu quả trong việc leo lên chiếc thang của thành công; lãnh đạo xác định xem chiếc thang đó đã dựa vào đúng bức tường cần vượt qua hay không”

Stephen R. Covey

“Quản lý là thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả; lãnh đạo là làm đúng việc cần làm”

Peter F. Drucker

Nhận thức về BRC và Hệ thống tài liệu

DOWNLOAD
Liên hệ:
Vũ Thị Thúy Hà

Email: 
vu-thuy.ha@imvn.biz

Phone: 
093 3002004

Giới thiệu

 

Tiêu chuẩn toàn cầu BRC – Hàng tiêu dùng (BRC Global Standard – Consumer Products) do tổ chức BRC (British Retail Consortium) xây dựng và phát triển.

 

Tiêu chuẩn được phát triển nhằm giúp các nhà bán lẻ đáp ứng được các yêu cầu luật định và bảo vệ người tiêu dùng, bằng cách cung cấp một cơ sở chung cho việc chứng nhận các công ty cung cấp hàng tiêu dùng. Các nhà bán lẻ có trách nhiệm cung cấp sản phẩm an toàn và hợp pháp tới người tiêu dùng và vì thế phải có trách nhiệm để tránh sai hỏng, dù là trong khi nghiên cứu, sản xuất, phân phối, quảng cáo hay bán sản phẩm.

 

Ngoài ra, tiêu chuẩn sẽ giúp đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng mong muốn của khách hàng cả về an toàn và chất lượng.

 

Mục đích

 

Trong suốt khóa đào tạo, học viên sẽ được cung cấp các kiến thức về:

 

ü      Các khái niệm chất lượng và quản lý chất lượng;

ü      Hệ thống quản lý rủi ro và các mối nguy;

ü      Các yêu cầu chi tiết của tiêu chuẩn BRC – Consumer Products (BRC – CP);

ü      Phương pháp xây dựng hệ thống quản lý theo BRC – CP.

 

Thời lượng: 02 ngày (04 buổi x 3 giờ)

 

Nội dung

Chất lượng là gì? HTQLCL là gì?

Khái niệm rủi ro và mối nguy.

Cấu trúc của tiêu chuẩn BRC – CP.

BRC Global Standard – Consumer Products – Các yêu cầu

+ Quản lý rủi ro sản phẩm

+ Hệ thống quản lý sản phẩm tiêu dùng

+ Môi trường

+ Kiểm soát sản phẩm

+ Kiểm soát quá trình

+ Nguồn nhân lực

Hệ thống tài liệu theo BRC – CP .

Xây dựng hệ thống quản lý theo BRC – CP .