Đào tạo

“Lãnh đạo hiệu quả là biết sắp đặt việc gì trước, việc gì sau. Quản lý hiệu quả là kỷ luật, thực hiện những việc đó”

Stephen R. Covey

“Quản lý tốt là nghệ thuật làm cho các vấn đề trở nên hấp dẫn và giải pháp của chúng thật xây dựng đến nỗi ai cũng muốn lao vào làm việc và xử lý chúng”

Paul Hawken

Truyền thông Nội bộ

DOWNLOAD
Liên hệ:
Nguyễn Thị Linh Lam

Email: 
nguyen-linh.lam@imvn.biz

Phone: 
0908609727

Giới thiệu

 

Truyền thông nội bộ đóng vai trò cực kì quan trọng trong toàn bộ hoạt động của tổ chức; nó vừa là động lực vừa là công cụ triển khai chiến lược kinh doanh. Truyền thông nội bộ hiệu quả giúp gia tăng giá trị của tổ chức và thúc đẩy tăng trưởng.

Vai trò của truyền thông nội bộ là không thể thay thế và việc triển khai một hệ thống truyền thông nội bộ hiệu quả đang là đề tài thu hút sự chú ý của tất các các doanh nghiệp và tổ chức, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh gay gắt, bắt buộc các tổ chức phải huy động một cách hết sức hiệu quả nguồn

lực của mình.

Chương trình đào tạo này được xây dựng nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức mới nhất về vai trò của truyền thông nội bộ và phương án triển khai hệ thống truyền thông nội bộ trong tổ chức, thông qua các trao đổi, thảo luận và các hoạt động chung nhằm xác lập nhận thức và đề ra phương án hành động.

 

Mục tiêu của chương trình

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

• Nhận thức rõ vai trò của truyền thông nội bộ và người quản lý truyền thông nội bộ trong tổ chức.

• Nhận thức về các kênh truyền thông khác nhau và ứng dụng của chúng.

• Hiểu biết về phương pháp lựa chọn và tích hợp các kênh truyền thông vào một hệ thống thống nhất.

• Hình thành kĩ năng lập kế hoạch xây dựng và quản lý truyền thông nội bộ.

 

Thời lượng

04 buổi (x 3 giờ)

 

Chương trình chi tiết

 

Truyền thông là gì, từ góc nhìn của phát triển tổ chức?

Nhu cầu truyền thông của nhân viên trong tổ chức

Tầm quan trọng của truyền thông nội bộ

Truyền thông nội bộ: những lợi ích thiết thực đối với chiến lược phát triển tổ chức

Hậu quả ngắn hạn và dài hạn của một hệ thống truyền thông nội bộ kém

Truyền thông nội bộ và bên ngoài: mối quan hệ và vai trò trong xây dựng và phát triển tổ chức

Cách thành tố cấu thành hệ thống truyền thông nội bộ: phân tích và ứng dụng

Những đặc điểm của một hệ thống truyền thông nội bộ tốt

Quá trình hoạch định hệ thống truyền thông nội bộ

Những điểm cần chú ý đối với truyền thông nội bộ:

• Xác định nhu cầu.

• Kế hoạch.

• Thời gian.

• Độ khả tín.

• Chính sách đối với các công cụ truyền thông công cộng.

• Họp hành và truyền thông trực tiếp.

Phân tích bối cảnh của tổ chức và tìm giải pháp cho truyền thông.