Đào tạo

“Lãnh đạo hiệu quả là biết sắp đặt việc gì trước, việc gì sau. Quản lý hiệu quả là kỷ luật, thực hiện những việc đó”

Stephen R. Covey

“Quản lý tốt là nghệ thuật làm cho các vấn đề trở nên hấp dẫn và giải pháp của chúng thật xây dựng đến nỗi ai cũng muốn lao vào làm việc và xử lý chúng”

Paul Hawken

Quản lý Con người

DOWNLOAD
Liên hệ:
Nguyễn Thị Linh Lam

Email: 
nguyen-linh.lam@imvn.biz

Phone: 
0908609727

Giới thiệu

 

Con người là hạt nhân của văn hóa tổ chức. Họ là phương tiện để tổ chức thực hiện được nhiệm vụ và hoàn thành sứ mệnh của mình. Để thành công, các doanh nghiệp cần đảm bảo rằng đội ngũ cán bộ quản lý trong tổ chức hiểu rõ quá trình quản lý con người và có khả năng tạo ảnh hưởng, tác động đến con người trong các giao dịch công việc.

 

Mục tiêu của chương trình

 

Khóa học được thiết kế dành cho các cán bộ quản lý cấp trung, cho các trưởng nhóm hay bất cứ ai muốn nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến quan hệ giữa con người trong công việc. Khóa học cung cấp cho học viên những kỹ năng hiệu quả có thể giúp họ quản lý tốt các tương tác với con người bên trong và xung quanh tổ chức của mình.

 

Thời lượng

04 buổi (x 3 giờ)

 

Chương trình chi tiết

 

Bài 1. Con người và Hành vi của con người trong tổ chức:

• Nhìn lại những vấn đề hóc búa trong quản lý con người.

• Khái quát về các mô hình hành vi của con người trong tổ chức: Maslow, Herzberg, Thuyết X và Thuyết Y...

• Nhóm làm việc: qui luật hình thành và phát triển, phong cách quản lý tương ứng.

Bài 2. Công tác lãnh đạo, động viên và khuyến khích nhân viên:

• Thiết lập mục tiêu.

• Giám sát công việc.

• Khuyến kích nhân viên.

• Huấn luyện và kèm cặp nhân viên.

• Ủy thác công việc.

• Hướng dẫn và giải quyết khúc mắc.

• Sử dụng quyền lực và chiến lược ảnh hưởng.

• Phản hồi và nhận xét về nhân viên.

Bài 3. Giao tiếp và truyền đạt trong lãnh đạo:

• Rào cản đối với giao tiếp và truyền đạt.

• Hãy lắng nghe.

• Trình bày thông tin.

• Tổ chức cuộc họp.

Bài 4. Ảnh hưởng cá nhân và giải quyết xung đột:

• Làm việc với những người “khó tính”.

• Các chiến thuật tạo ảnh hưởng.

• Các kỹ thuật hòa giải và giảm căng thẳng.

• Xung đột và quản ký xung đột.