Đào tạo

“Lãnh đạo hiệu quả là biết sắp đặt việc gì trước, việc gì sau. Quản lý hiệu quả là kỷ luật, thực hiện những việc đó”

Stephen R. Covey

“Quản lý tốt là nghệ thuật làm cho các vấn đề trở nên hấp dẫn và giải pháp của chúng thật xây dựng đến nỗi ai cũng muốn lao vào làm việc và xử lý chúng”

Paul Hawken

Kỹ năng Quản lý Thời gian

DOWNLOAD
Liên hệ:
Nguyễn Thị Linh Lam

Email: 
nguyen-linh.lam@imvn.biz

Phone: 
0908609727

Mục tiêu của chương trình

 

Khóa học được xây dựng nhằm hướng đến mục tiêu cung cấp cho học viên:

• Áp dụng các nguyên tắc quản lý thời gian.

• Đặt mục tiêu và thứ tự ưu tiên cho các công việc khác nhau.

• Quản lý tốt các yếu tố gây lãng phí thời gian, từ đó tăng năng suất làm việc, tránh quá tải.

• Nâng cao kĩ năng hoạch định.

 

Thời lượng

02 buổi (x 3 giờ)

 

Chương trình chi tiết

 

Quản lý thời gian trong thực tế công việc

• Các nguyên tắc quản lý thời gian.

• Sử dụng thời gian hiệu quả.

• Mục tiêu và Ưu tiên: thiết lập các mục tiêu S.M.A.R.T

• Đặt ưu tiên tuân thủ.

• Lập kế hoạch và làm theo kế hoạch.

• Nhận ra những yếu tố làm lãng phí thời gian và quản lý chúng.

• Làm sao để nói “Không”.

Hiệu quả trong công việc

• Tránh những thứ gây gián đoạn.

• Họp hành như thế nào?

• Các yếu tố làm giảm năng suất làm việc.

• Những thói quen không tốt.

• Kiểm soát, tránh quá tải về thông tin.

Chiến lược cần thực thi

• Chiến lược 1: Nguyên tắc về thứ tự ưu tiên.

• Chiến lược 2: Họach định hiệu quả.

• Chiến lược 3: Ủy quyền, giao phó công việc khi có thể Possible.

• Chiến lược 4: Tổ chức họp hiệu quả.