Tài liệu

“Quản lý theo mục tiêu là rất thiết thực, nếu chúng ta biết rõ mục tiêu. Chín mươi phần trăm là chúng ta không biết”

Peter F. Drucker

Đào tạo & Phát triển - Số 5

DOWNLOAD
Liên hệ:
INNMA

Email: 
info@imvn.biz

Phone: 
+84 8 39118438

Những người có chuyên môn như kỹ sư, kế toán, luật sư, y tá và thiết kế phần mềm khác biệt so với những người không có chuyên môn. Họ có một cam kết mạnh mẽ và dài hạn với lĩnh vực chuyên môn của họ. Lòng trung thành của họ dành nhiều cho nghề nghiệp hơn là cho tổ chức mà họ làm việc. Và những tưởng thưởng điển hình như tiền hay sự thăng tiến hiếm khi có hiệu quả trong việc khuyến khích họ nỗ lực nhiều hơn.