Đào tạo

“Lãnh đạo hiệu quả là biết sắp đặt việc gì trước, việc gì sau. Quản lý hiệu quả là kỷ luật, thực hiện những việc đó”

Stephen R. Covey

“Quản lý tốt là nghệ thuật làm cho các vấn đề trở nên hấp dẫn và giải pháp của chúng thật xây dựng đến nỗi ai cũng muốn lao vào làm việc và xử lý chúng”

Paul Hawken

Văn hóa Doanh nghiệp

DOWNLOAD
Liên hệ:
Nguyễn Thị Linh Lam

Email: 
nguyen-linh.lam@imvn.biz

Phone: 
0908609727

Giới thiệu

 

Vấn đề văn hóa doanh nghiệp đang ngày càng thu hút được sự chú ý của các nhà quản lý. Không phải ngẫu nhiên mà văn hóa doanh nghiệp được xem là một trong những vấn đề mấu chốt trong xây dựng và phát triển doanh nghiệp, là cơ sở hình thành các lợi thế cạnh tranh, tạo nên sự khác biệt của doanh nghiệp trên thương trường.

Nhận thức như thế nào về văn hóa doanh nghiệp, làm gì để xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đâu là những rào cản, khúc mắc trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đó là những gì mà chương trình này muốn cung cấp cho học viên

 

Thời lượng

02 buổi (x 3 giờ)

 

Chương trình chi tiết

 

Văn hóa doanh nghiệp:

• Văn hóa là gì?

• Định nghĩa văn hóa doanh nghiệp.

• Các biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp: mô hình tảng băng trôi.

• Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong công cuộc kinh doanh.

Làm gì để xây dựng văn hóa doanh nghiệp?

• Tiếp cận vấn đề xây dựng văn hóa.

• Xây dựng văn hóa tổ chức: bắt đầu từ đâu và phải làm những việc gì.

Quản lý thay đổi trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp:

• Tại sao phải quản lý thay đổi?

• Rào cản đối với thay đổi trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

• Tại sao người ta ngại thay đổi?

• Tám bước để thay đổi thành công theo J.Kotter (The Heart of Change).