Đào tạo

“Lãnh đạo hiệu quả là biết sắp đặt việc gì trước, việc gì sau. Quản lý hiệu quả là kỷ luật, thực hiện những việc đó”

Stephen R. Covey

“Quản lý tốt là nghệ thuật làm cho các vấn đề trở nên hấp dẫn và giải pháp của chúng thật xây dựng đến nỗi ai cũng muốn lao vào làm việc và xử lý chúng”

Paul Hawken

Quản lý Thay đổi

DOWNLOAD
Liên hệ:
Nguyễn Thị Linh Lam

Email: 
nguyen-linh.lam@imvn.biz

Phone: 
0908609727

“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to Change” - Charles Darwin

 

Giới thiệu

 

Điều duy nhất không thay đổi là sự thay đổi! Trải qua hàng nghìn năm, phát biểu đó vẫn còn nguyên giá trị.

Hơn bao giờ hết, trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay, chúng ta càng nhận thức rõ ràng hơn về vấn đề thay đổi trong doanh nghiệp. “Thay đổi hay là chết!” là một câu nói ít nhiều thậm xưng nhưng không phải là quá đáng.

Nhận ra nhu cầu thay đổi đã là một lợi thế, nhưng làm thế nào để dẫn dắt sự thay đổi đến thành công mới là thách thức lớn nhất. Học tập từ các điển hình thành công và tránh dẫm lên vết xe đổ của những thất bại chính là mục tiêu của chương trình đào tạo này.

 

Mục tiêu của chương trình

 

Chương trình đào tạo Quản lý thay đổi trong doanh nghiệp này hướng đến mục tiêu cung cấp cho học viên:

• Có nhận thức sâu sắc về nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp;

• Lý giải tại sao các công cuộc thay đổi lại thất bại và làm gì để đảm bảo thành công;

• Hiểu biết sâu sắc về quá trình quản lý thay đổi trong doanh nghiệp;

• Thiết kế và ứng dụng các công cụ làm việc cần thiết vào qui trình quản lý thay đổi.

 

Thời lượng

04 buổi (x 3 giờ)

 

Chương trình chi tiết

 

Kế hoạch thay đổi của bạn: đem lý luận vào thực tiễn.

Tiến trình quản lý thay đổi 8 bước của J. Kotter và các công cụ làm việc:

1. Hình thành sự cảm nhận về tính cấp bách;

2. Chuẩn bị đội tiên phong mạnh mẽ;

3. Xây dựng tầm nhìn của sự thay đổi;

4. Truyền đạt tầm nhìn đền mọi người;

5. Trao quyền;

6. Tạo nên những thắng lợi ngắn hạn;

7. Triển khai rộng rãi và tiếp tục thay đổi;

8. Biến những thay đổi đã hiện thực thành văn hóa;

Thay đổi như là tiến trình của cảm xúc: Nhìn thấy (See) – Cảm nhận (Feel) – Thay đổi (Change).

10 nguyên tắc có tính hướng dẫn trong quản lý thay đổi.

Đặc điểm của những thay đổi thành công.

Tại sao chúng ta không thích thay đổi: 5 lý do tại sao con người “ghét” thay đổi.

Hãy thay đổi quan niệm về sự thay đổi trong doanh nghiệp.

Kinh nghiệm thay đổi trong doanh nghiệp: thành công và thất bại.