Đào tạo

“Lãnh đạo hiệu quả là biết sắp đặt việc gì trước, việc gì sau. Quản lý hiệu quả là kỷ luật, thực hiện những việc đó”

Stephen R. Covey

“Quản lý tốt là nghệ thuật làm cho các vấn đề trở nên hấp dẫn và giải pháp của chúng thật xây dựng đến nỗi ai cũng muốn lao vào làm việc và xử lý chúng”

Paul Hawken

Quản lý Quan hệ Khách hàng

DOWNLOAD
Liên hệ:
Nguyễn Thị Linh Lam

Email: 
nguyen-linh.lam@imvn.biz

Phone: 
0908609727

Giới thiệu

 

Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, khi mà sản phẩm và dịch vụ là khá tương đồng, việc đặt khách hàng lên trên hết là chiến lược rất có ý nghĩa trong xây dựng doanh nghiệp. Những khách hàng được thỏa mãn sẽ quay lại và nói với người khác. Hầu hết các doanh nghiệp đều muốn cung cấp dịch vụ tốt nhưng rất khó thực hiện được.

 

Mục tiêu của chương trình

 

Khóa học về Quản lý Quan hệ Khách hàng này nhắm đến mục đích hỗ trợ học viên xác định và giải quyết vấn đề mối liên hệ giữa chăm sóc khách hàng và chiến lược kinh doanh.

 

Thời lượng

04 buổi (x 3 giờ)

 

Chương trình chi tiết

 

Có được lợi thế cạnh tranh bền vững nhờ quản lý quan hệ khách hàng

Những con số và dữ kiện:

• Vài con số thống kê.

• Khách hàng mong đợi gì?

• Tại sao giữ khách hàng lại quá khó khăn, nhất là vào lúc này?

Ai là khách hàng của bạn?

Đánh giá chất lượng của công tác quản lý khách hàng:

• Các đặc điểm của dịch vụ mà bạn cung cấp

• Con người và Hệ thống

• Phân tích Sự sai biệt (Gap)

• Đào sâu đến chi tiết

Triển khai chương trình quan hệ khách hàng:

Hoạch định chiến lược

Cam kết chất lượng tổng thể

• Hiểu khách hàng

• Tiêu chuẩn cho dịch vụ

• Yêu cầu đối với nhân lực

• Duy trì

Làm gì đế đảm bảo thành công vượt trội?

• Khuyến khích nhân viên chăm sóc khách hàng

• Đo lường độ thỏa mãn:

1. Vấn đề và Giải pháp

2. Khảo sát sự thỏa mãn khách hàng

• Quan hệ với khách hàng: mặt đối mặt:

1. Các kỹ năng cốt tủy và thái độ

2. Phản ứng và xử lý than phiền.