Đào tạo

“Lãnh đạo hiệu quả là biết sắp đặt việc gì trước, việc gì sau. Quản lý hiệu quả là kỷ luật, thực hiện những việc đó”

Stephen R. Covey

“Quản lý tốt là nghệ thuật làm cho các vấn đề trở nên hấp dẫn và giải pháp của chúng thật xây dựng đến nỗi ai cũng muốn lao vào làm việc và xử lý chúng”

Paul Hawken

Lãnh đạo: Kỹ năng và Phong cách

DOWNLOAD
Liên hệ:
Nguyễn Thị Linh Lam

Email: 
nguyen-linh.lam@imvn.biz

Phone: 
0908609727

Giới thiệu

 

Trong điều kiện môi trường thay đổi nhanh hiện nay, lãnh đạo trở thành một chủ đề được quan tâm đặc biệt.

Sự thành công của tổ chức đòi hỏi những người đứng đầu các tổ chức phải giỏi cả quản lý lẫn lãnh đạo. Đối tượng của sự lãnh đạo chính là con người, do đó, một người lãnh đạo giỏi chính là người có hiểu biết sâu sắc về con người, từ đó có thể thu hút, dẫn dắt họ đi đến một mục tiêu chung. Người cán bộ quản lý ở mọi cấp đều cần xây dựng cho mình những kĩ năng lãnh đạo cần thiết, hơn thế nữa, họ cần xây dựng cả một phong cách lãnh đạo phù hợp với tố chất của bản thân và điều kiện xung quanh, từ đó phát huy hiệu quả năng lực của mình và đóng góp tích cực cho doanh nghiệp.

 

Mục tiêu của chương trình

 

Chương trình đào tạo về Lãnh đạo: Kĩ năng & Phong cách này hướng đến mục tiêu cung cấp cho học viên:

• Nhận thức về vai trò của sự lãnh đạo – người lãnh đạo trong tổ chức;

• Hiểu biết về tương quan giữa quản lý và lãnh đạo;

• Những nhận thức chưa đúng về lãnh đạo;

• Ý nghĩa của việc phát huy và phát triển năng lực lãnh đạo ở mọi cấp độ;

• Nhận thức về các tiếp cận khác nhau về phong cách lãnh đạo;

• Cơ sở hành động để tạo được sự ảnh hưởng đến người khác;

• Nhận thức về trí tuệ cảm xúc và ý nghĩa của nó đối với người lãnh đạo.

 

Thời lượng

02 buổi (x 4 giờ)

 

Chương trình chi tiết

 

Lãnh đạo là gì?

Người lãnh đạo làm gì?

Cốt tủy của sự thành công

Lãnh đạo vs. Quản lý: Trái tim vs. Khối óc

Vai trò của người lãnh đạo

7 nhận thức sai lầm về lãnh đạo

Sự thật: 5 cấp độ của lãnh đạo

Giữa muôn trùng vây hay Thập diện mai phục

5 điểm quan trọng về lãnh đạo

Các tiếp cận khác nhau về lãnh đạo

• Tố chất (Trait)

• Kĩ năng (Skills)

• Phong cách (Style)

• Tình huống (Situational)

• Mục tiêu (Path-goal)

• Chuyển hóa (Transformational)

• Lãnh đạo nhóm (Team leadership)

Có được sự cam kết như thế nào?

Chìa khóa: sự ảnh hưởng

Như thế nào là lãnh đạo kém?

Trở thành lãnh đạo như thế nào?

EQ: nhận ra cảm xúc của bản thân và người khác

Lấy bằng PhD về khoa học lãnh đạo: 60s!