Đào tạo

“Lãnh đạo hiệu quả là biết sắp đặt việc gì trước, việc gì sau. Quản lý hiệu quả là kỷ luật, thực hiện những việc đó”

Stephen R. Covey

“Quản lý tốt là nghệ thuật làm cho các vấn đề trở nên hấp dẫn và giải pháp của chúng thật xây dựng đến nỗi ai cũng muốn lao vào làm việc và xử lý chúng”

Paul Hawken

Kỹ năng Giải quyết vấn đề

DOWNLOAD
Liên hệ:
Nguyễn Thị Linh Lam

Email: 
nguyen-linh.lam@imvn.biz

Phone: 
0908609727

Giới thiệu

 

Ra quyết định và giải quyết vấn đề là những thách thức mà nhà quản lý nào cũng phải đương đầu. Hiệu quả của chúng ta phụ thuộc vào cách mà chúng ra ra quyết định và giải quyết các vấn đề gặp phải trong công việc. Làm thế nào để hiệu quả hơn, hợp lý hơn trong mỗi tình huống cụ thể?

 

Mục tiêu của chương trình

 

Khóa học sẽ đem đến cho học viên những kiến thức và phương pháp tiết cận mới nhất tiên tiến nhất trong giải quyết vấn đề, ứng dụng trực tiếp trong công việc. Sau khóa học, học viên được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để:

• Xác định các vấn đề gặp phải trong công việc và đời sống, cũng như xác định rõ cái gì không phải là vấn đề.

• Hiểu rõ nguyên nhân và cách tìm giải pháp cho các vấn đề gây tranh cãi hay các vấn đề cần sáng tạo.

• Nắm rõ và ứng dụng tốt các công cụ giải quyết vấn đề hữu dụng nhất.

 

Thời lượng

04 buổi (x 3 giờ)

 

Chương trình chi tiết

 

Module 1. Khái niệm và định nghĩa

• Giải quyết vấn đề là gì?

• Các khía cạnh của giải quyết vấn đề.

• Các kiểu vấn đề.

• Phương pháp học cách giải quyết vấn đề.

• Định nghĩa vấn đề.

• Cách trình bày vấn đề: chìa khóa để giải quyết vấn đề.

• Như thế nào là một vấn đề được định nghĩa tốt.

• Tiến trình tiết cận giải quyết vấn đề.

 

Module 2. Các công cụ giải quyết vấn đề

• Kỹ thuật động não – Brainstorming.

• Biểu đồ xương cá – Fishbone Diagram.

• Lưới phân tích hay phương pháp chấm điểm có trọng số - Grid Analysis.

• 6 chiếc mũ tư duy của Edward de Bono – 6 thinking hats.

 

Module 3. Các công cụ giải quyết vấn đề (tt)

• Bản đồ trí não trong giải quyết vấn đề - Mind Mapping.

• Biểu đồ Ishikawa - Ishikawa Chart.

• Phân tích SWOT - SWOT Analysis.

• 5W.

 

Module 4. Tổng kết, trao đổi kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn

• Tại sao thất bại trong giải quyết vần đề?

• 7 thói quen của những người làm việc hiệu quả.

• Cùng giải quyết vấn đề của học viên.