Đào tạo

“Lãnh đạo hiệu quả là biết sắp đặt việc gì trước, việc gì sau. Quản lý hiệu quả là kỷ luật, thực hiện những việc đó”

Stephen R. Covey

“Quản lý tốt là nghệ thuật làm cho các vấn đề trở nên hấp dẫn và giải pháp của chúng thật xây dựng đến nỗi ai cũng muốn lao vào làm việc và xử lý chúng”

Paul Hawken

Kỹ năng cho Giảng viên

DOWNLOAD
Liên hệ:
Nguyễn Thị Linh Lam

Email: 
nguyen-linh.lam@imvn.biz

Phone: 
0908609727

Giới thiệu

 

Cách giảng dạy với phấn và bảng đen quen thuộc vẫn tiếp tục là một phương pháp giảng dạy hiệu quả. Tuy nhiên, cùng với sự tiến bộ của xã hội và nhận thức của con người, rất nhiều những phương pháp, kỹ thuật giảng dạy khác đã hình thành và được ứng dụng một cách hữu hiệu trong công tác giảng dạy, đặc biệt là đối với các khóa đào tạo huấn luyện dành cho người đi làm, bên ngoài môi trường trường học.

 

Môi trường đào tạo mà chúng ta đang quan tâm ở đây không phải là môi trường học đường, ở đó người Thầy có trách nhiệm truyền giảng các kiến thức mới và sinh viên phải lãnh hội chúng; môi trường mà chúng ta đang xét là môi trường học tập của những người trưởng thành đang làm việc và công tác ở một vị trí công việc nào đó. Học viên không phải là những sinh viên thông thường! Họ có thể đã ngừng việc học trong một thời gian khá dài, và một trong những nhiệm vụ quan trọng của Giảng viên là đem họ trở lại không khí học tập và thu hút sự chú ý của họ. Ngoài ra, học viên có thể đến với khóa học là bởi vì họ quan tâm đến nội dung của nó một cách có chủ đích; nhưng cũng có thể là do cơ quan, đơn vị của họ yêu cầu.

 

Cho dù hoàn cảnh là thế nào chăng nữa, vai trò của Giảng viên là phải làm cho việc học tập của học viên trở nên hiệu quả và thực sự ý nghĩa. Khóa học này được thiết kế nhằm mục đích trang bị cho người tham gia những kiến thức, kĩ năng, kỹ thuật và công cụ để có thể hoàn thành tốt vai trò Giảng viên trong tương lai.

 

Thời lượng

04 buổi (x 3 giờ)

 

Chương trình chi tiết

 

Module 1: Các nguyên tắc chi phối quá trình học tập

1.1 Học tập là gì và chúng ta học như thế nào?

• Thu thập kiến thức cần thiết.

• Tư duy để hiểu biết.

• Thực hành.

1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến người học và quá trình học tập

• Quá trình học tập, theo Kolb, Honey&Mumford.

• Qui tắc RAMP 2 FAME.

• Các nguyên tắc cốt lõi:

- Nguyên tắc số 1. Sử dụng và kích thích các giác quan.

- Nguyên tắc số 2. Nhận thức đúng đắn về đường cong học tập.

- Nguyên tắc số 3. Không lạm dụng chu kì chú ý và tiếp thu.

- Nguyên tắc số 4. Khuyến khích sử dụng trí nhớ một cách hiệu quả.

- Nguyên tắc số 5. Cố gắng khuyến khích, động viên học viên.

- Nguyên tắc số 6. Dung hòa nhiều phong cách học tập khác nhau.

- Nguyên tắc số 7. Đảm bảo duy trì kênh phản hồi hiệu quả trong suốt quá trình học tập.

Module 2: Các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy

2.1 Các phương pháp cốt lõi

• Giảng dạy và giải thích.

• Trình diễn mô hình, thử nghiệm.

2.2 Các phương pháp hỗ trợ giảng dạy

• Hoạt động nhóm.

• Câu hỏi thách thức.

• Thảo luận.

• Nghiên cứu các trường hợp điển hình.

• Diễn vai.

• Động não.

2.3 Chọn phương pháp như thế nào

2.4 Sử dụng các hoạt động để khuyến khích việc học

2.5 Thiết kế và sử dụng các hoạt động hỗ trợ học tập

2.6 Các kỹ thuật giảng dạy

• Tương tác với học viên.

• Đặt câu hỏi.

• Khơi gợi, thu hút sự quan tâm.

• Ửng xử với các tình huống khó.

Module 3: Xây dựng khóa học

3.1 Một khóa học cần những gì?

3.2 Các bước xây dựng khóa học

• Bước 1. Nghiên cứu ban đầu.

• Bước 2. Phân tích nội dung.

• Bước 3. Phân tích đối tượng học viên.

• Bước 4. Hoạch định bố cục chương trình.

• Bước 5. Thiết kế các module.

• Bước 6. Phát triển tài liệu chi tiết.

• Bước 7. Soát xét và hiệu chỉnh.

• Bước 8. Tiến hành khóa học.

• Bước 9. Đánh giá và cải tiến.

Module 4: Thực hành giảng dạy

• Học viên thực hành giảng dạy thử một nội dung tùy chọn, đã xây dựng trong Module 3.

• Nhận xét, góp ý của giảng viên và các học viên khác.

• Hỏi đáp, thảo luận và tổng kết.